sábado, 1 de noviembre de 2014

Matti sensei, my aiki-bro.Balaton 2014

Matti Joensuu 6. dan, Aikido seminar, Balaton 2014: http://youtu.be/ZM_kfkFmEvo

No hay comentarios:

Publicar un comentario